همایش تجارت ایران و روسیه در روزهای ۲۴و۲۳آذر ماه ۹۵ ، با حضور حدود ۱۰۰۰ نفر از تجار ایرانی و روسی در سالن همایش های بین المللی هتل المپیک برگزار گردید.