اين رستوران كه به صورتی زیبا تجهيز و با ظرفيت ۱۲۰ نفر به بهره برداری رسيده است، با بهره مندی از نيروهای مجرب، محيطی دلنشين را برای ميهمانان ايجاد نموده كه همواره در خاطره آنها به يادگار خواهد ماند.
در اين رستوران پذيرايی با انواع غذاهای ايرانی و فرنگی به صورت ۲۴ ساعته صورت ميگيرد و همچنين صبحانه بوفه از ساعت ۶ تا ۱۰ صبح همه روزه سرو ميگردد.