نام سالن: هگمتانه 

ظرفیت سالن: 45 الی 250 نفر بر اساس چیدمان انتخابی 

امکانات سالن: اتاق فرمان، سیستم صوتی، نمایشگر LED، ویدو پرژکتور و پرده نمایش 

موقعیت: طبقه همکف

02144739088
02144739089
09106280815