سالن هگمتانه مجهز به سیستم صوتی، ویدئو پروژکتور، پرده نمایش و اتاق فرمان جهت برگزاری برنامه و مراسم های مختلف طراحی شده است.

ظرفیت ۲۵۰ نفر با چیدمان سینمایی، ظرفیت ۱۴۰ نفر با چیدمان کلاسی و ظرفیت ۳۰ نفر با چیدمان U