نام سالن: حافظ

ظرفیت سالن:  24 الی 40 نفر بر اساس چیدمان انتخابی 

امکانات سالن: سیستم صوتی، ویدئو پرژکتور و پرده نمایش

 

02144739088
02144739089
09106280815