كافی شاپ زيبای هتل المپيك با طراحی مدرن، با ارائه خدمات تمام وقت به ميهمانان و سرو لذيذترين دسرها و گواراترين نوشيدنيها، فضايی مناسب و فارغ از هياهوی زندگی شهری را برای شما به ارمغان خواهد آورد. لحظات بياد ماندنی را در كنار اعضای خانواده يا دوستان خود در آرامش سپری كنيد.
بهره گيری از فضای باز مجاور كافی شاپ، ديدارهای صميمانه شما را به خاطره هايی ماندگار تبديل می نمايد.