نام سالن: توسکا 

ظرفیت: 250 نفر 

موقعیت: طبقه همکف

ویژگی ها: با دو ورودی جداگانه (محوطه و لابی) جهت برگزاری مراسم عروسی و ضیافتها.

 

02144739088
02144739089
09106280815