همايش ها و جلسات

/همايش ها و جلسات
همايش ها و جلسات2020-09-21T17:34:50+03:30

سالنهای همایش و اتاقهای جلسات با امکانات و قابلیتهای استاندارد و ایده آل جهت برگزاری کلاسهای آموزشی و سمینارهای بین المللی