نام سالن: سیحون

ظرفیت: 230 نفر

موقعیت: همکف

ویژگی ها: طبقه همکف، پارکینک نامحدود، دسترسی بدون ترافیک، محیطی زیبا و متفاوت

02144739088
02144739089
09106280815