تالار آبگینه با مساحت 400 متر مربع جزء اولین بناهای با پوشش شیشه ای و اسپایدر در تهران می باشد. این سالن بدون ستون و با جذابیت بسیار زیاد آماده برگزاری ضیافتها با ظرفیت 400 نفر و نمایشگاه های جانبی می باشد.