ارائه خدمات منشی گری از جمله اسكن، كپی، پرينت، فكس، اينترنت پر سرعت