نام سالن: مولوی

ظرفیت سالن:  30 الی 50 نفر  بر اساس چیدمان انتخابی 

امکانات سالن: سیستم صوتی ، ویدئو پرژکتور ،پرده نمایش

 

02144739088
02144739089
09106280815