نام سالن: رازی 

ظرفیت سالن: 30 الی 40 بر اساس چیدمانی انتخابی 

امکانات سالن: سیستم صوتی، ویدئو پروژکتور و پرده نمایش 

02144739088
02144739089
09106280815