شکوه دوباره در هتل بین المللی المپیک

/شکوه دوباره در هتل بین المللی المپیک
شکوه دوباره در هتل بین المللی المپیک2020-09-21T17:34:31+03:30

نوسازی هتل چهار ستاره ممتاز المپیک از سال ۱۳۹۶ آغاز و مراحل پایانی آن با تغییرات بزرگ و منحصر به فرد رو به تمام است