سمینار ارزش آفرینی در شرکت های مادر (هلدینگ) در تاریخ ۷ بهمن ماه ۹۵ در هتل المپیک برگزار خواهد گردید. جهت اطلاعات بیشتر و شرکت در سمینار به وب سایت http://holding-co.ir مراجعه فرمایید.