Slide background

سالن توسكا

Slide background

ظرفيت 250 نفر

مناسب برای مراسم ها و ضيافت ها

Slide background

سالن توسكا

سالن توسكا2020-09-21T17:34:31+03:30

سالن پذیرایی توسکا با ظرفیت ۲۵۰ نفر در طبقه همکف با دو ورودی جداگانه (محوطه و لابی) جهت برگزاری مراسم عروسی و ضیافتها.