Slide background

سالن توسكا

Slide background

ظرفيت 250 نفر

مناسب براي مراسم ها و ضيافت ها

Slide background

سالن توسكا

سالن توسكا ۱۳۹۶-۱۰-۲۲ ۰۱:۱۰:۲۰ +۰۰:۰۰

سالن پذیرایی توسکا با ظرفیت ۲۵۰ نفر در طبقه همکف با دو ورودی جداگانه (محوطه و لابی) جهت برگزاری مراسم عروسی و ضیافتها.