سالن پذیرایی توسکا با ظرفیت ۳۰۰ نفر در طبقه همکف با دو ورودی جداگانه (محوطه و لابی) جهت برگزاری مراسم عروسی و ضیافتها.