اينترنت

اينترنت2016-10-29T15:13:39+03:30

smartphone-wifi-capabilitiesدر تمام قسمت هاي هتل امكان استفاده از اينترنت پر سرعت بي سيم وجود دارد.