اينترنت

اينترنت ۱۳۹۵-۸-۸ ۱۵:۱۳:۳۹ +۰۰:۰۰

smartphone-wifi-capabilitiesدر تمام قسمت هاي هتل امكان استفاده از اينترنت پر سرعت بي سيم وجود دارد.