قنادي

قنادي2020-09-21T17:34:30+03:30

قنادي هتل المپيك وظيفه دارد با توليد انواع شيريني ها و كيك هاي تازه با مرغوبترين مواد اوليه مكمل سرويس هاي هتل المپيك مانند كافي شاپ، پذيرايي هاي ميان برنامه (break)، انواع جشن ها و ضيافت ها و … باشد.