همايش ها و جلسات

/همايش ها و جلسات
همايش ها و جلسات2019-01-31T18:10:55+03:30

سالنهای همایش و اتاقهای جلسات با امکانات و قابلیتهای استاندارد و ایده آل جهت برگزاری کلاسهای آموزشی و سمینارهای بین المللی