سمینار ارزش آفرینی در شرکت های مادر برگزار گردید.

//سمینار ارزش آفرینی در شرکت های مادر برگزار گردید.

سمینار ارزش آفرینی در شرکت های مادر برگزار گردید.

سمینار ارزش آفرینی در شرکت های مادر برگزار گردید.

۱۳۹۵-۱۱-۲۳ ۰۱:۱۹:۵۸ +۰۰:۰۰بهمن ۲۱ام, ۱۳۹۵|رخدادها|بدون ديدگاه

ثبت ديدگاه