برگزاری سمینار ارزش آفرینی در شرکت های مادر (هلدینگ)

//برگزاری سمینار ارزش آفرینی در شرکت های مادر (هلدینگ)

برگزاری سمینار ارزش آفرینی در شرکت های مادر (هلدینگ)

سمینار ارزش آفرینی در شرکت های مادر (هلدینگ) در تاریخ ۷ بهمن ماه ۹۵ در هتل المپیک برگزار خواهد گردید. جهت اطلاعات بیشتر و شرکت در سمینار به وب سایت http://holding-co.ir مراجعه فرمایید.

۱۳۹۵-۱۰-۳۰ ۱۱:۲۰:۳۰ +۰۰:۰۰دی ۱۲ام, ۱۳۹۵|رخدادها|بدون ديدگاه

ثبت ديدگاه