برنامه ویژه شب یلدا در هتل المپیک برگزار گردید.

//برنامه ویژه شب یلدا در هتل المپیک برگزار گردید.