نوسازی هتل چهار ستاره ممتاز المپیک از سال ۱۳۹۶ آغاز و مراحل پایانی آن با تغییرات بزرگ و منحصر به فرد رو به تمام است